Njoftim për dhënje të kontratës
publikuar: 09-01-2015
Konkurs
publikuar: 16-01-2010
Konkurs për ZLK
publikuar: 14-04-2010
Përgjegjës i teatrit
publikuar: 23-07-2010
Konkurs për shëndetësi
publikuar: 18-09-2010
Tubim me qytetar
publikuar: 11-11-2010
Nëpunës i shërbimeve sociale
publikuar: 09-12-2010
Zyrtar për regjistrimin e pasurisë
publikuar: 21-12-2010
Konkurs për shëndetësi
publikuar: 22-01-2011
Konkurs letrar per poezi
publikuar: 06-05-2011
Tubim publik me qytetarë
publikuar: 09-06-2011
Konkurs për tri vende pune
publikuar: 03-06-2011
Raporti i Audimit për vitin 2010
publikuar: 05-08-2011
Plani i veprimit për riintegrim
publikuar: 18-11-2011
Plani i veprimit për riintegrim
publikuar: 21-11-2011
Diskutim publik
publikuar: 04-11-2011
Buxheti komunal për vitin 2012
publikuar: 10-02-2012
Raporti financiar për vitin 2011
publikuar: 16-02-2012
Diskutim publik
publikuar: 03-05-2012
Tubim publik me qytetarë
publikuar: 13-06-2012
Diskutim publik
publikuar: 01-06-2012
Konkurs për mjek
publikuar: 08-10-2012
Rregullore për mbrojtjen e mjedisit
publikuar: 24-11-2011
Raporti i auditorit te jashtem 2011
publikuar: 18-01-2013
Vendimet e KK-se te dates 31 01 2013
publikuar: 07-02-2013
Rregullore per Transparence
publikuar: 08-05-2013
Njoftim-Takim publik me qytetarë
publikuar: 11-06-2013
Rregullore per sherbimet komunale
publikuar: 12-07-2013
Plani i Gatishmerise Emergjente 2013
publikuar: 31-07-2013
Konkurs per bursa te studenteve 2013
publikuar: 01-10-2013
Vendimet e KK te dates 30 01 2014
publikuar: 06-02-2014
Konkurs per drejtor te QKMF-se
publikuar: 24-01-2014
Njoftim për kandidatët e pranuar
publikuar: 07-03-2014
Njoftim për kandidatët e pranuar
publikuar: 07-03-2014
Konkurs për arkitekt
publikuar: 03-04-2014
Konkurs për ti vende pune
publikuar: 16-04-2014
Konkurs letrat për poezi
publikuar: 02-05-2014
Diskutim publik
publikuar: 14-07-2014
Konkurs për arkitekt
publikuar: 11-09-2014
Konkurs për roje pylli
publikuar: 23-10-2014
Njoftim per intervistim
publikuar: 16-04-2015
Konkurs për edukatore
publikuar: 11-06-2015
Konkurs për bursa për 2015
publikuar: 17-06-2015
Njoftim për falejn e borxheve
publikuar: 16-10-2015
Plani i Veprimit për Rini
publikuar: 19-10-2015
Njoftim për kandidatin e pranuar
publikuar: 22-10-2015
Letër falenderimi për PTK
publikuar: 22-10-2015
Konkurs për shërbime të veçanta
publikuar: 02-02-2016
Konkurs për bursa për vitin 2016
publikuar: 04-03-2016
Konkurs për bursa për vitin 2016
publikuar: 04-03-2016
Konkurs i rregullt per Arsim
publikuar: 19-07-2016