Republika e Kosoves

Deçan

 

 

 

 

Për Informata / InfoGrafikë kliko në Foto ose në Linqet :


https://mmph.rks-gov.net/sq/Publikime/Si-te-pajisem-me-leje-ndertimore-2318

https://dphnb.rks-gov.net