Republika e Kosoves

Deçan

Detajet e Tenderit

Ndërtimi i fshatit turistik Podi i Gështenjave-Faza e II
631-23-1099-5-2-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
21-02-2023
Data e mbylljes së tenderit:
13-03-2023
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2023-02-21T00:40:00
Vlera e kontratës:
246015 EUR
Lloji i kontratës:
Works
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
Ndërtimi i fshatit turistik Podi i Gështenjave-Faza e II 246015 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi