Republika e Kosoves

Deçan

Detajet e Tenderit

Ndërtimi i rrethonjave dhe rregullimi i hapësirave brenda në oborret e Qendrës Rinore, Higjienës dhe Kolonisë së Artistëve
631-23-1386-5-2-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
28-02-2023
Data e mbylljes së tenderit:
20-03-2023
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2023-02-28T00:30:00
Vlera e kontratës:
381219 EUR
Lloji i kontratës:
Works
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
Ndërtimi i rrethonjave dhe rregullimi i hapësirave brenda në oborret e Qendrës Rinore, Higjienës dhe Kolonisë së Artistëve 381219 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi