Republika e Kosoves

Deçan

Detajet e Tenderit

Asfaltimi i rrugëve dhe rrugicave në fshatrat e komunës së Deçanit- Lloti III
631-23-1479-5-1-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
06-03-2023
Data e mbylljes së tenderit:
30-03-2023
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2023-03-06T00:37:00
Vlera e kontratës:
3555295 EUR
Lloji i kontratës:
Works
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
Asfaltimi i rrugëve dhe rrugicave në fshatrat e komunës së Deçanit- Lloti III 3555295 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi