Republika e Kosoves

Deçan

Detajet e Tenderit

Furnizim me materiale zyrtare(të ndryshme) për institucionet publike të Komunës së Deçanit.
631-23-1574-1-1-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
08-03-2023
Data e mbylljes së tenderit:
27-03-2023
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2023-03-08T00:38:00
Vlera e kontratës:
300000 EUR
Lloji i kontratës:
Goods and supplies
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
Furnizim me materiale zyrtare(të ndryshme) për institucionet publike të Komunës së Deçanit. 300000 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi