Republika e Kosoves

Deçan

Detajet e Tenderit

Zerimi për manifestime të ndryshme në Deçan
631-23-1703-2-3-6
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
07-03-2023
Data e mbylljes së tenderit:
13-03-2023
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2023-03-07T00:35:00
Vlera e kontratës:
9900 EUR
Lloji i kontratës:
Services
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
Zerimi për manifestime të ndryshme në Deçan 9900 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi