Republika e Kosoves

Deçan

Financimi i Investimeve Kapitale të Komunës – 2020-2022 – Tab. 4.2

2020/09/15 - 4:46

Forma e aplikacionit: Financimi i Investimeve Kapitale të Komunës – 2020-2022 – Tab. 4.2