Republika e Kosoves

Deçan

Ministria e Financave – Departamenti i Buxhetit të Komunës – Kufijtë Buxhetor , Kërkesat Buxhetore dhe Diferenca

2020/09/15 - 4:43

Forma e aplikacionit: Ministria e Financave – Departamenti i Buxhetit të Komunës – Kufijtë Buxhetor , Kërkesat Buxhetore dhe Diferenca