Republika e Kosoves

Deçan

Fillojnë Renovimet në Shkollën Fillore ”Esad Mekuli”

2022/07/26 - 8:17

Në shkollën fillore ”Esad Mekuli” në fshatin Maznik ka filluar renovimi i objektit me programin e efiçiencës dhe energjisë së ripërtërishme.

Projektet e tilla ofrojnë kushte dhe ambient sa më të përshtatshëm për mësim për nxënësit tonë.