Republika e Kosoves

Deçan

Komisioni për Emërtimin e Rrugëve ka Mbajtur Takimin e Radhës

2022/07/14 - 7:00

Komisioni për emërtimin, riemërtimin e shesheve, rrugëve, rrugicave dhe vendeve tjera publike, ka mbajtur takimin e radhës.

Kryesuesja e komisionit, znj.Yllarta Thaqi tregoj që anëtarët e këtij komisioni kanë dalë në terren dhe kanë parë nga afër disa nga këto rrugë dhe në bazë të këtyre vizitave, komisioni ka vazhduar punën në shqyrtimin e kërkesave të qytetarëve dhe ka vlerësuar nëse këto rrugë i plotësojnë kushtet që kërkohen për emërtim apo riemërtim të rrugëve, në bazë të dispozitave ligjore, të cilat pastaj do të kalojnë për aprovim në mbledhjet e rregullta të Kuvendit.

Komisioni ka marrë vendim që parashtruesit e kërkesave t’i plotësojnë këto kushte:

Dhe të gjitha kërkesat t’i drejtohen kryesuesit të Komisionit për Emërtimin e Rrugëve.