Republika e Kosoves

Deçan

Mbahet Mbledhja e Rregullt e Komitetit për Komuniteteve

2023/03/10 - 11:24

U mbajt mbledhja e rregullt e Komitetit të Komuniteteve. Të pranishëm ishin anëtarët e komitetit, përfaqësus të OSBE-së, përfaqësus të Policisë, dhe qytetarë të tjerë.

Në këtë mbledhje u diskutua për pikat;

1. Aprovimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar;
2. Raporti nga ZLK- ja;
3. Aprovimi i planit vjetorë të punës për vitin 2023;
4. Të ndyshme.

Pas aprovimit të procesverbalit nga mbedhja e kaluar, mbledhja vazhdoj në raportin nga ZLK- ja, z. Shaban Pejçinoviç tregoj që këtë muaj nuk kemi pas raste të riatdhesimit.

Mbledhja e radhës do të mbahet muajin e ardhshëm!