Republika e Kosoves

Deçan

Njoftim

2020/09/08 - 11:53

Kuvendi Komunal i Deçanit

01.Nr.VIII

Deçan,dt.07.09.2020

 

Në bazë të nenit 44  të Ligjit për Vetëqeverisje Lokale Nr.03/L-040  dhe nenit 40 të Statutit të Komunës së Deçanit , bëj këtë:

 

F T E S Ë

Ftoheni që të  merrni pjesë në mbledhje të jashtëzakonshme, mbledhja e VIII-të e  Kuvendit të Komunës së Deçanit, e cila do të mbahet me dt.10.09.2020 /e enjte/ në ora 10:00, në sallën e Kuvendit të Komunës.

 

Për mbledhje propozoj këtë:

Rend pune:

 

 

  1. Ridestinimi i mjeteve buxhetore të rezervës komunale.