Republika e Kosoves

Deçan

Urdhëresë për aplikimin e masave për luftimin e pandemisë COVID-19 në sektorin e gastronomisë

2020/06/19 - 3:27

Me qëllim të mbrojtjes së jetës së qytetarëve nga pandemia COVID-19, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë ka nënshkruar një Urdhëresë për aplikimin e masave për parandalimin e luftimit të COVID-19 në sektorin e gastronomisë.

Përmes kësaj urdhërese ministria ka kërkuar zbatimin e masave që dalin nga Plani Kombëtar i Reagimit ndaj këtij virusi, rekomandimeve që janë dhënë nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike dhe Manualin e Ministrisë së Shëndetësisë.

Komuna e Deçanit lëshon këtë njoftim :