Republika e Kosoves

Deçan

Njftim – Testi me shkrim ‘ Zyrtar Anketues-Evidentues për Pronat e Paluajtshme ‘

2019/02/08 - 4:01

Forma e aplikacionit: Njftim – Testi me shkrim ‘ Zyrtar Anketues-Evidentues për Pronat e Paluajtshme ‘