Republika e Kosoves

Deçan

Projektligji – Ndarjet Buxhetore Për Buxhetin e Republikës së Kosovës Për Vitin 2020

2020/09/15 - 4:45

Forma e aplikacionit: Projektligji – Ndarjet Buxhetore Për Buxhetin e Republikës së Kosovës Për Vitin 2020