Republika e Kosoves

Deçan

RREGULLORE – PËR NDRYSHIMIN E RREGULLORES SË KOMUNËS MBI LARTËSINË E TAKSAVE , NGARKESAVE , TARIFAVE DHE GJOBAVE TË KOMUNËS

2018/03/19 - 8:56

Forma e aplikacionit: RREGULLORE – PËR NDRYSHIMIN E RREGULLORES SË KOMUNËS MBI LARTËSINË E TAKSAVE , NGARKESAVE , TARIFAVE DHE GJOBAVE TË KOMUNËS