Republika e Kosoves

Deçan

Shërbime te Energjisë sipas UDHËZIM ADMINISTRATIV (ME) NR.06 2021 PËR SHËRBIMET E ENERGJISË (ESCO)

2022/08/03 - 8:44

Forma e aplikacionit: Shërbime te Energjisë sipas UDHËZIM ADMINISTRATIV (ME) NR.06 2021 PËR SHËRBIMET E ENERGJISË (ESCO)