Republika e Kosoves

Dragash

Detajet e Tenderit

018-Ndriçimi publik në rrugën (Zasoja) në fshatin Bellobrad-Projekt dy vjeçar
621-23-2000-5-2-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
14-03-2023
Data e mbylljes së tenderit:
04-04-2023
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2023-03-14T00:36:00
Vlera e kontratës:
20000 EUR
Lloji i kontratës:
Works
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
018-Ndriçimi publik në rrugën (Zasoja) në fshatin Bellobrad-Projekt dy vjeçar 20000 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi