Republika e Kosoves

Dragash

Detajet e Tenderit

•020• Kubëzimi i rrugeve ne vendi qendra e fshatit dhe kanalizimit ne vendin e Grot në fshatin Restelic
621-23-2132-5-2-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
20-03-2023
Data e mbylljes së tenderit:
12-04-2023
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2023-03-20T00:32:00
Vlera e kontratës:
95000 EUR
Lloji i kontratës:
Works
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
•020• Kubëzimi i rrugeve ne vendi qendra e fshatit dhe kanalizimit ne vendin e Grot në fshatin Restelic 95000 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi