Republika e Kosoves

Dragash

Detajet e Tenderit

021-Asfaltimi (ndërtimi) i rrugës Restelicë - Strazimir (Kufiri me Maqedoninë) (Projekt me bashkefinancim nga Ministria e Infrastrukturës dhe K.K. Dragash ) P144 deri P177 , L=1136.27m'
621-23-2185-5-2-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
17-03-2023
Data e mbylljes së tenderit:
10-04-2023
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2023-03-17T00:42:00
Vlera e kontratës:
210000 EUR
Lloji i kontratës:
Works
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
021-Asfaltimi (ndërtimi) i rrugës Restelicë - Strazimir (Kufiri me Maqedoninë) (Projekt me bashkefinancim nga Ministria e Infrastrukturës dhe K.K. Dragash ) P144 deri P177 , L=1136.27m' 210000 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi