Republika e Kosoves

Dragash

Detajet e Tenderit

024-Renovimi I objektit të Qkmf-se Dragash
621-23-2409-5-2-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
22-03-2023
Data e mbylljes së tenderit:
13-04-2023
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2023-03-22T00:45:00
Vlera e kontratës:
80000 EUR
Lloji i kontratës:
Works
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
024-Renovimi I objektit të Qkmf-se Dragash 80000 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi