Republika e Kosoves

Dragash

Detajet e Tenderit

•026•Ndertimi i ures të prroni i Lezit mahalla Rronak në fshatin Zaplluxhe
621-23-2503-5-2-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
30-03-2023
Data e mbylljes së tenderit:
19-04-2023
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2023-03-30T00:55:00
Vlera e kontratës:
13000 EUR
Lloji i kontratës:
Works
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
•026•Ndertimi i ures të prroni i Lezit mahalla Rronak në fshatin Zaplluxhe 13000 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi