Republika e Kosoves

Dragash

Detajet e Tenderit

•028•Renovimi i shkolles fillore ‘‘ZENUNI‘‘ në fshatin Brod (projekt dy vjeqar)
621-23-2598-5-2-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
30-03-2023
Data e mbylljes së tenderit:
24-04-2023
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2023-03-30T00:55:00
Vlera e kontratës:
50000 EUR
Lloji i kontratës:
Works
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
•028•Renovimi i shkolles fillore ‘‘ZENUNI‘‘ në fshatin Brod (projekt dy vjeqar) 50000 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi