Republika e Kosoves

Dragash

Detajet e Tenderit

•029•Vizitë studimore e delegatëve të Kuvendit të Komunës dhe stafit mbështetës ne Bashkinë e Shkodrës-Shqipëri
621-23-2729-2-3-6
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
28-03-2023
Data e mbylljes së tenderit:
03-04-2023
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2023-03-28T00:57:00
Vlera e kontratës:
2200 EUR
Lloji i kontratës:
Services
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
•029•Vizitë studimore e delegatëve të Kuvendit të Komunës dhe stafit mbështetës ne Bashkinë e Shkodrës-Shqipëri 2200 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi