Republika e Kosoves

Dragash

Kubezimi i rrugeve dhe ndertimi i murit mbrojtes ne fshatin Kerstec

2020/10/16 - 12:49

Forma e aplikacionit: Kubezimi i rrugeve dhe ndertimi i murit mbrojtes ne fshatin Kerstec