Republika e Kosoves

Dragash

Drejtori

Nuhija Tairovci

Data e lindjes:

kontakt:

nuhia.tairovci@rks-gov.net

tel: 044/201-006