Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Dragash

Ndërtimi i parkut të fshatit Blaç (mahalla eperme afer shkolles) (projekt dy vjeqar)(RITENDERIM)

2022/11/25 - 7:59

Forma e aplikacionit: Ndërtimi i parkut të fshatit Blaç (mahalla eperme afer shkolles) (projekt dy vjeqar)(RITENDERIM)