Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Dragash

DJE, MË DATË 22/09/2022, ËSHTË MBAJTUR MBLEDHJA E DHJETË E KUVENDIT KOMUNAL

2022/09/23 - 12:04

U diskutua për të gjithë pikat, ndërsa si pikë e veçantë ishte ajo e miratimit të buxhetit për vitin 2023.
Pikën e pestë anëtarët e asamblesë e hodhën në votim, për ta shtyrë raportimin e komisionit në lidhje me ankesën e z. Feim Sali deri në takimin e radhës së asamblesë komunale.
Këto ishin pikat e rendit të ditës
1. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar,
2. Propozim vendim për shpallje qytetare nderi e znj. Janet Reineck,
3. Strategjia dhe Plani i Veprimit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje 2022- 2025,
4. Miratimi i buxhetit për vitin 2023,
5. Raporti i Komisionit për mbledhjen e provave me kërkesë të Avokatit të
Popullit, lidhur me ankesën e z. Feim Sali,
6. Eventuale…