Republika e Kosoves

Dragash

Kësti i parë i tatimit në pronë duhet të paguhet deri më 30 Prill

2021/04/02 - 10:38

Falëmnderit që paguani tatimin tuaj. Ai përdoret për investime komunale, si rrugë, shkolla, parqe, etj.

Kur duhet të paguani