Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Dragash

Komuna e Dragashit ndanë 100 bursa për studentet e studentët e nivelit bachelor që studiojnë në universitetet publike të Kosovës, për vitin akademik 2021 /2022

2021/09/21 - 10:46

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga dita e shpalljes në mjetet e informimit publik. Aplikacioni i kërkesës merret në Drejtorinë Komunale të Arsimit në Dragash dhe i plotësuar dorëzohet po aty, çdo ditë pune prej orës 10:00 deri 15:00.
Suksese!