Republika e Kosoves

Dragash

Ministria e Zhvillimit Rajonal nënshkroi Marrëveshjen e Mirëkuptimit me komunën përfituese të Dragashit në kuadër të Programit për Zhvillim Rajonal PZHR 2020

2020/06/03 - 8:15

Ministria e Zhvillimit Rajonal e udhëhequr nga Ministri z.Ivan Millojeviq sot ka nënshkruar marrëveshjen e mirëkuptimit me komunën përfituese të Dragashit në kuadër të Programit për Zhvillim Rajonal PZHR 2020 për projekte të investimeve kapitale.

Zëvendës Ministri i MZHR-së z.Bashkim Nurboja përgëzoj komunën përfituese dhe i uroj suksese në zbatimin e projektit të përbashkët:

– Ndërtimi I pushimoreve në të gjitha fshatrat e Komunës së Dragashit

Kryetari i komunës së Dragashit z.Shaban Shabani ka falënderuar Ministrin Ministrine e Zhvillimit Rajonal për përkrahjen dhe u zotua se do ta realizojë projektin me përkushtim me qëllim të përmirësimit të cilësisë së shërbimeve ndaj qytetarëve.