Republika e Kosoves

Dragash

Sote me datë 22 Nëntor 2018 inspektorë komunalë kan zhvilluar inspektimin në disa veprimtariti afariste të cilat operojnë në Komunën e Dragashit

2018/11/22 - 6:00

Nga inspektimi i cili është zhvilluar me urdhër nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë kemi hasur në produkte të cilat janë me origjinë nga Serbia dhe Bosnja si: Merix, Persil detergjente rrobash dhe Perwoll ne vlere totale prej 1.839.50 € me mbishkrimin Kosovo dhe Metohija ne dekleracionin e tyre, te cilat edhe jane larguar nga tregu.

Inspektorati në Dragash bën apel tek aftësitë të cilet gjatë furnizimit ti kushtojë rëndësi të veçantë Etiketimet në deklaratën prodhimit të produkteve por në veçanti atyne me mbishkrimin Kosovo i Metohija,”Inspektorati në Dragash bën apel tek afaristët të cilet gjatë furnizimit ti kushtojë rëndësi të veçantë etiketimet në deklaratën e prodhimit të produkteve por në veçanti atyne me mbishkrimin Kosovo i Metohija, UNMIK/KOSOVO, Rezoluta 1244 apo në çfarëdo forme tjetër të emërtohen në kundërshtim me emrin zyrtare të Republikës së Kosovës(p.sh REPUBLIKA E KOSOVES, KOSOVE, KOSOVO).

Inspektorati në Dragash bën apel tek aftësitë të cilet gjatë furnizimit ti kushtojë rëndësi të veçantë Etiketimet në deklaratën prodhimit të produkteve por në veçanti atyne me mbishkrimin Kosovo i Metohija,

Njëkohësisht në vendimin e marrë nga MTI obligohen të gjitha subjektet afariste që të cilat operojnë në Komunën e Dragashit të largojnë të gjitha produktet me etiketat apo deklaratën në emërtimet të lartpërmendura , ndërsa në rastë të mos largimit te tyre dhe njëkohësisht vazhdimin e shitjes edhe pasi është paralajmëruar  do të ndëshkohen sipas legjislacionit në fuqi”

Njëkohësisht në vendimin e marrë nga MTI obligohen të gjitha subjektet afariste që të cilat operojnë në Komunën e Dragashit të largojnë të gjitha produktet me etiketat apo deklaratën në emërtimet të lartpërmendura , ndërsa në rastë të mos largimit te tyre dhe njëkohësisht vazhdimin e shitjes edhe pasi është paralajmëruar do të ndëshkohen sipas legjislacionit në fuqi