Republika e Kosoves

Dragash

Përfundoi kursi i gjuhës

2014/12/08 - 12:00

Me rastine përfundimit të kursit 6 mujor për mësimin e Gjuhës shqipe, sot në mënyrë solmne u bë shpërndarja e CERTIFIKATAVE për vijuesit e këtij kursi. I organizuar nga ECMI – Kosova dhe  mbështetur nga  Komisioneri i Lartë për Pakica Komëtare dhe Zyra e Komisionerit për Gjuhë pran Zyrës së Kryeministrit,  kursi kishte për qellim mësimin e Gjuhës shqipe nga shërbyesit civil, më qëlilm të një komunikim sa më të mire mes shërbyesit dhe qytetarit.
Falenderojmë me këtë rast  Kryetarin e komunës. z. Salim Jenuzi, për përkrahje dhe mbështetjen logjistike që ka ofruar gjat këtyre muajve 

IMG_0018.JPG