Republika e Kosoves

Dragash

Promovimi i rinisë dhe turizmit në Dragash përmes aktivizmit rinor

2020/11/30 - 8:08

Qendra Rinore Avoko në bashkëpunim me Komunën e Dragashit, përkatësisht Drejtorinë për Kulturë Rini dhe Sport, po implementon projektin “Promovimi i rinisë dhe turizmit në Dragash përmes aktivizmit rinor.
Në kuadër të këtij projekti do të zhvillohen këto aktivitete:
1. Krijimi i një katalogu të turizmit dhe printimi i tij
2. Përgatitja e një video me vendet turistike
3. Përgatitja e një video me objektet e trashëgimisë kulturore
4. Përgatitja e një video me hotele dhe restorane turistike
6. Fotografimi dhe regjistrimi i hoteleve dhe restoraneve në booking.com
Përmes këtij projekti do të shfaqen të gjitha potencialet e Komunës së Dragashit për turizmin dhe mundësinë e zhvillimit të tij.