Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Dragash

ReLOaD2

2022/09/01 - 12:17

Ne kuadër të Thirrjes se Pare Publike për Dorëzimin e Projekt Propozimeve nga Organizatat e Shoqërisë Civile (OSHC) të Programit Rajonal për Demokracinë Lokale në Ballkanin Perëndimor 2 (ReLOaD2) dhe Komunës se Dragashit, ju lutemi gjeni rezultatet e dalura nga procesi i vlerësimit. Shkarko dokumentin