Republika e Kosoves

Dragash

Sigurohuni që prona juaj është regjistruar saktë

2020/10/27 - 10:13

Nëse, në faturën tuaj të tatimit në pronë, keni vërejtur ndonjë informatë të pasaktë në lidhje me pronën tuaj, ju duhet të veproni tani për t’u siguruar që të tatimoheni saktë në vitet e ardhshme.
https://tatimineprone-rks.org/…/kontrolloni-faturen-tuaj/