Republika e Kosoves

Dragash

Sot në Dragash me organizim të OSBE-së në bashkëpunim me komunën u mbajt takimi mbi Transparencën në nivel lokal dhe komunikimin brenda institucional

2018/11/13 - 7:16

Gjatë takimit u diskutua mbi implementimin e UA 01/2015 rregulloren komunale mbi transparencë dhe planin e veprimit. Njëkohësisht, u diskutua edhe mbi aplikimin e komunikimit elektronik ndër sektorial me qëllim të ngritjes së efikasitetit të shërbimit civil.