Republika e Kosoves

Dragash

Njoftim per dhenie te kontrates per shitjen – 004-AP Aseteve Komunale – Shitja e automjeteve jashte funksionit

2018/12/06 - 3:01

Forma e aplikacionit: Njoftim per dhenie te kontrates per shitjen – 004-AP Aseteve Komunale – Shitja e automjeteve jashte funksionit