Republika e Kosoves

Dragash

Njoftim per dhenje te kontrates – 137 LOT1 – Riparimi i infrastruktures rrugore te Komunes – K.K. Dragash( FAZA 2 )

2018/12/05 - 3:47

Forma e aplikacionit: Njoftim per dhenje te kontrates – 137 LOT1 – Riparimi i infrastruktures rrugore te Komunes – K.K. Dragash( FAZA 2 )