Republika e Kosoves

Dragash

Njoftim per dhenje te kontrates – Ndërtimi i objektit të qendrës për komunitete në fshatin Restelicë – vazhdim

2020/06/25 - 7:57

Forma e aplikacionit: Njoftim per dhenje te kontrates – Ndërtimi i objektit të qendrës për komunitete në fshatin Restelicë – vazhdim