Republika e Kosoves

Dragash

Njoftim per Kontrat – Asfaltimi i rrugës Zaplluxhe-Qendra turistike ( projekt tre vjeqar )

2020/07/01 - 7:57

Forma e aplikacionit: Njoftim per Kontrat – Asfaltimi i rrugës Zaplluxhe-Qendra turistike ( projekt tre vjeqar )