Republika e Kosoves

Dragash

Njoftim per Kontrat – Furnizimi me paisje mjekësore për emergjencen e QKMF-së Dragash (marëveshje me Ambasadën e Bullgarisë) – (FAZA-2)

2020/10/14 - 3:03

Forma e aplikacionit: Njoftim per Kontrat – Furnizimi me paisje mjekësore për emergjencen e QKMF-së Dragash (marëveshje me Ambasadën e Bullgarisë) – (FAZA-2)