Republika e Kosoves

Dragash

Njoftim per Kontrat – Ndërtimi i objektit për ruajtjen e lëndëve djegëse si dhe rregullimi i oborrit te shkolles ne Restelicë

2020/09/15 - 9:45

Forma e aplikacionit: Njoftim per Kontrat – Ndërtimi i objektit për ruajtjen e lëndëve djegëse si dhe rregullimi i oborrit te shkolles ne Restelicë