Republika e Kosoves

Dragash

Njoftim per Kontrat – Ndërtimi i objektit të qendrës së Mjekësisë familjare në fshatin Krushevë- (projekt dy vjeqar)

2020/07/01 - 7:53

Forma e aplikacionit: Njoftim per Kontrat – Ndërtimi i objektit të qendrës së Mjekësisë familjare në fshatin Krushevë- (projekt dy vjeqar)