Republika e Kosoves

Dragash

Njoftim per Kontrat – Ndërtimi i pushimoreve në të gjitha fshatrat e Komunës së Dragashit (Projekt me bashkëfinancim Ministria e Zhvillimit Rajonaj-MZHR dhe Komuna e Dragashit )

2020/06/25 - 7:48

Forma e aplikacionit: Njoftim per Kontrat – Ndërtimi i pushimoreve në të gjitha fshatrat e Komunës së Dragashit (Projekt me bashkëfinancim Ministria e Zhvillimit Rajonaj-MZHR dhe Komuna e Dragashit )