Republika e Kosoves

Dragash

Njoftim per Kontrat – Rregullimi i fushës së Sportit ”Fetah Sylejmani” në Dragash ( projekt dy vjeqar )

2020/09/15 - 9:49

Forma e aplikacionit: Njoftim per Kontrat – Rregullimi i fushës së Sportit ”Fetah Sylejmani” në Dragash ( projekt dy vjeqar )