Republika e Kosoves

Dragash

Njoftim per Kontrat – Rregullimi i parkut dhe infrastrukturës përcjellëse në fshatin Shajne

2020/09/15 - 9:58

Forma e aplikacionit: Njoftim per Kontrat – Rregullimi i parkut dhe infrastrukturës përcjellëse në fshatin Shajne