Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Dragash

NJOFTIM PER KONTRATE – Furnizimi me smart tabela interaktiv dhe video projektor për SHFMU ‘’ RESTELICA’’ në fshatin Restelicë

2021/11/25 - 11:33

Forma e aplikacionit: NJOFTIM PER KONTRATE – Furnizimi me smart tabela interaktiv dhe video projektor për SHFMU ‘’ RESTELICA’’ në fshatin Restelicë