Republika e Kosoves

Dragash

Njoftimi per anulimin e aktivitetit te prokurimit-137 LOT2 – Kubezimi i rruges kryesore – Shkolla ne fshatin Xerxe( FAZA 2 )

2018/12/05 - 3:39

Forma e aplikacionit: Njoftimi per anulimin e aktivitetit te prokurimit-137 LOT2 – Kubezimi i rruges kryesore – Shkolla ne fshatin Xerxe( FAZA 2 )